Cơ hội nghề nghiệp

Cùng Bizs+ đón nhận thách thức, chinh phục tương lai.

November 23, 2017

Giám sát bán hàng

Mô tả công việc: Lập kế hoạch, mục tiêu hành động cho toàn đội và cho từng nhân viên theo tháng, theo ngày dựa trên kế hoạch được phân công; Đào tạo và huấn luyện nhân viên về kiến thức và kỹ năng phục vụ cho việc bán hàng; Kiểm tra việc thực hiện mục […]

  Xem chi tiết